Agenda

Symposium Nut en Nadeel van Geschiedenisonderwijs: aanzetten voor een nieuw curriculum

Symposium op vrijdag 8 juni 2018, 13.00-17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam

HG-12A33 (Hoofdgebouw, 12e verdieping, zaal 33)

De ontwikkelteams Mens & maatschappij en Burgerschap werken hard aan de herziening van het curriculum voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs (zie curriculum.nu). Wat hebben leerlingen nodig om in de toekomst goed deel te kunnen nemen aan de samenleving waarin ze leven? Hoe draagt geschiedenisonderwijs hier aan bij? En welke visie op geschiedenis en onderwijs ligt hieraan ten grondslag?

De ontwikkelteams komen begin juni met een eerste aanzet voor een nieuw curriculum. Op die uitwerking willen de teams graag feedback ontvangen. Om die reden organiseert het Meesterschapsteam Geschiedenis in samenwerking met de VGN en de afdeling geschiedenis van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken op 8 juni een symposium. Voor dit symposium nodigen we opleiders van pabo’s, tweede en eerstegraads leraren-opleidingen uit om samen na te denken over het wat en waartoe van geschiedenisonderwijs in het nieuwe curriculum en te reageren op de tussenproducten van de ontwikkelteams. Ook leerkrachten, leraren en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Een samenvatting van de aanbevelingen zal worden aangeboden aan de ontwikkelteams.

Programma

13.00 Inloop met koffie en thee

13.15 Welkom door Carla van Boxtel, hoogleraar vakdidactiek geschiedenis, UvA

13.30 Discussie ingeleid door door:

  • Yolande Potjer, docent geschiedenis Iselinge Hogeschool
  • Marloes Hülsken, hoofddocent geschiedenis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Tim Huijgen, docent geschiedenis H.N. Werkman Stadslyceum en vakdidacticus geschiedenis RUG
  • Ronald Kroeze, universitair docent, Vrije Universiteit Amsterdam

14.30 Pauze

15.00 Discussie in subgroepen

16.00 Plenaire discussie en korte reactie door leden van de ontwikkelgroep

17.00 Borrel

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Wel graag aanmelden via secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl. Vermeld s.v.p. in welk(e) onderwijsveld(en) u werkzaam bent (pabo, tweedegraads lerarenopleiding, eerstegraads lerarenopleiding, primair onderwijs, voortgezet onderwijs of anders).

Organisatie
Meesterschapsteam Geschiedenis (Vakdidactiek Geesteswetenschappen)
Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken – afdeling geschiedenis VGN

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.