Agenda

Gevoelig voor geschiedenis. Betekenisgeving en interpretatie in het geschiedenisonderwijs

Mini-symposium Meesterschapsteam Geschiedenis
Vrijdag 17 juni 2022, 14.00-17.00 uur, locatie Vrije Universiteit, Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Voorstellingen van het verleden worden niet alleen door historici gemaakt. Mensen willen betekenis geven aan het verleden. Wat kenmerkt deze geschiedverhalen? En wat doen we er in het geschiedenisonderwijs mee? Hoe leren leerlingen kritisch omgaan met historische bronnen en interpretaties?

Sprekers
Remieg Aerts, Geschiedenis als ‘willenschap’. Over functie en gebruik van geschiedenis.
Maartje van der Eem, “Dit is ook handig in mijn normale leven”. Het leren beoordelen van de betrouwbaarheid van (historische) bronnen.
Johan van Driel, Van betekenis: leerlingen interpreteren het verleden

Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA en publiceerde onlangs het boek ‘Denkend aan Nederland. Over geschiedenis, nationaliteit en politiek’. Hij bespreekt de kernthema’s in zijn boek en implicaties voor het onderwijs.

Johan van Driel is geschiedenisdocent aan het Ichthus College in Veenendaal en doet promotieonderzoek (Dudoc Alfa) aan de UvA. Hij presenteert een lees- en schrijfinstructie die leerlingen inzicht geeft in hoe historici verschillend kunnen denken over de rol en betekenis van historische personen en hoe ze zelf tot een beargumenteerde interpretatie kunnen komen.

Maartje van der Eem is geschiedenisdocent aan het Hermann Wesselink College in Amstelveen en doet promotieonderzoek (Dudoc Alfa) aan de UvA.  Zij presenteert een didactiek waarin leerlingen de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van bronnen leren beoordelen en aan de hand van hedendaagse voorbeelden de relevantie van deze vaardigheid duidelijk wordt maakt. 

Na deze presentaties is er een plenaire discussie. Vervolgens kunt u kiezen voor een verdiepende workshop van Johan van Driel of Maartje van der Eem waarin u kennismaakt met de lesmaterialen die zij ontwikkelden en onderzochten.

Aanmelding
Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl. Deelname is gratis.

Organisatie
Chiel van den Akker, Carla van Boxtel en Susan Hogervorst van het Meesterschapsteam Geschiedenis, een initiatief van Vakdidactiek Geesteswetenschappen gericht op versterking van de vakdidactiek in de geesteswetenschappelijke schoolvakken.
DUDOC-ALFA is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.